th th
en

อพวช. มีร้านอาหาร และเครื่องดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าชมบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123

 

131539385700731315393857007313153938570073 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร