th th
en

อาคารเรือนพักนักวิทย์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

domitory

อาคารเรือนพักนักวิทย์ เป็นอาคารที่ อพวช. สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการพักค้างแรมสำหรับกิจกรรมของ อพวช. อาทิ ค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์
การจัดอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมพิเศษ หรือโรงเรียนต่างจังหวัดที่เดินทางมาใช้บริการการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์และต้องการที่พักค้างแรม


ปัจจุบัน อพวช. เปิดให้บริการที่พัก 2 อาคาร มีรายละเอียดดังนี้

อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1


อาคาร/ประเภทห้องพัก


รูปอาคาร/ ห้องพัก


อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1

อาคาร 3 ชั้น

 1


ห้องพักเดี่ยว (พักได้ 1 ท่าน)

จำนวน 48 ห้อง

 2


ห้องพักรวม

จำนวน 6 ห้อง รวม 84 เตียง

 3

 

อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2


อาคาร/ประเภทห้องพัก


รูปอาคาร/ ห้องพัก


อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2

อาคาร 3 ชั้น

 4


ห้องพักเตียงคู่ Twin bed (2 คน: ห้อง)

จำนวน 16 ห้อง

 5


ห้องพักรวม

จำนวน 5 ห้อง รวม 130 เตียง

 6

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าพัก
อาคารเรือนพักนักวิทย์ 1
-ห้องพักเดี่ยว อุปกรณ์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะทำงาน เก้าอี้
-ห้องพักรวม อุปกรณ์เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า เก้าอี้
-พื้นที่สำหรับพักผ่อนโถงกลางมี โทรทัศน์ โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ นิตยสาร ไว้บริการ
-บริการน้ำดื่ม แบบตู้กดน้ำร้อน - เย็น ชั้น 2 และ 3
-ห้องอาบน้ำรวม

อาคารเรือนพักนักวิทย์ 2
-ห้องรับประทานอาหารชั้น 1
-ห้องรับประทานอาหาร VIP ชั้น 1 พร้อมโทรทัศน์
-ห้องพักแบบเตียงคู่ อุปกรณ์เครื่องนอน โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โทรทัศน์ ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดผม อุปกรณ์ในห้องอาบน้ำ น้ำดื่ม ห้องน้ำส่วนตัวภายในห้อง
-ห้องพักรวม อุปกรณ์เครื่องนอน ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ ห้องอาบน้ำรวม
-บริการน้ำดื่ม แบบตู้กดน้ำร้อน - เย็น ชั้น 2 และ 3

อัตราค่าห้องพัก
ห้องพักรวม อัตราคนละ 200 บาท:คืน
ห้องพักเดี่ยว อัตราคนละ 300 บาท:คืน
ห้องพัก Twin bed (2 คน:ห้อง) อัตราห้องละ 800 บาท:คืน
สมาชิก ส่วนลด 10%

เช็คอิน
เปิดให้บริการเช็คอิน 14.00 น.
เช็คเอาท์
เช็คเอาท์ 12.00 น. 

เอกสารการจองห้องพัก อพวช.
1.แบบการจองห้องพัก อพวช. >>>Download
2.กฏระเบียบการเข้าพัก >>>Download
3.มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา >>>Download

สำรองห้องพัก ก่อนส่งเอกสารจองห้องพักได้ที่
สำนักบริการผู้เข้าชม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2101, 2123
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร