th th
en

การแสดงวิทยาศาสตร์ ชุด ไมโครเวฟโชว์ 

เผยความลับอันทันสมัย ของสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนากันอย่างรวดเร็ว “ไมโครเวฟ” อุปกรณ์ที่มีประโยชน์หลากหลาย แต่เราบางคนอาจยังไม่ทราบถึง ความบังเอิญที่ทำให้เกิดเจ้าเครื่องนี้ หลักการทำงาน วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง มาร่วมสนุกกับการทดลองแปลกๆ ที่คาดไม่ถึง ตื่นเต้นเร้าใจไปกับเราได้ใน “ไมโครเวฟโชว์”

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจระดับประถมศึกษาขึ้นไป
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : ประมาณ 40 นาที/รอบ
ค่าใช้จ่าย : หมู่คณะ 30 บาท/คน
อื่นๆ : จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 120 คน/รอบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน
319 พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5356
facebook : NSM Science Square

1
3
2
1 3 2

วิชาเรียน: เคมี, ฟิสิกส์
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร