th th
en

การแสดงวิทยาศาสตร์ ชุด อากาศทรงพลัง

สนุกตื่นเต้นไปกับความดันอากาศที่มีค่ามากมายมหาศาล แต่เราไม่เคยรู้และสัมผัสได้อย่างชัดเจน  ซึ่งจะได้รับชมผ่านการแสดงในแต่ละชุดย่อย โดยเชื่อมโยงหลักการการเคลื่อนที่ของอากาศที่เป็นปัจจัยทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้กับสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจระดับประถมศึกษาขึ้นไป
เวลาเข้าร่วมกิจกรรม : ประมาณ 40 นาที/รอบ
ค่าใช้จ่าย : หมู่คณะ 30 บาท/คน
อื่นๆ : จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 120 คน/รอบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน
319 พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5356
facebook : NSM Science Square

powerful-air2
powerful-air1
2
1
powerful-air2 powerful-air1 2 1

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร