th th
en

IT มีคำตอบ
หลายคำถามของผู้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้รับการรวบรวมเป็นเรื่องราวของการแสดงชุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้เครื่องมือสื่อสาร สัญลักษณ์ที่พบเห็นบ่อย ๆ แต่ไม่อาจเข้าใจความหมาย เสริมด้วยเกร็ดความรู้สนุก ๆ ของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าชม ประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

it3
it1

วิชาเรียน: คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร