th th
en

บั๊มพ์โชว์

“การชน” มีหลักการวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลัง เรียนรู้หัวใจของปรากฏการณ์นี้แบบเข้าใจง่ายและสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุชนกันเอง หรือวัตถุชนกับสิ่งอื่น ตลอดจนเรื่องราวของกีฬาแต่ละชนิดที่มีการปะทะกัน
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย/อังกฤษ
ระดับผู้เข้าชม ประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

3
2

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษา: ภาษาไทย, English
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร