th th
en

วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

สิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ นับแต่ความเชื่อมโยงอย่างน่ามหัศจรรย์ของสัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ ปัจจัยที่ทำให้ความรู้สึกของเราผิดเพี้ยนกับความเป็นจริง และการสาธิตทดลองอีกมากมายทั้งด้าน เคมี ฟิสิกส์ซึ่งล้วนแต่อยู่ใกล้ตัวเรา
รายละเอียดกิจกรรม
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าชม ประถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

3
4
2
1
6
3 4 2 1 6

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร