th th
en

ค้นฟ้าคว้ารุ้ง

ค้นหาคุณสมบัติของแสงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรุ้งกินน้ำ ปัจจัยที่ทำให้เกิดรุ้ง แล้วทดลองสร้างรุ้งโดยไม่ใช้น้ำ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ,ครอบครัว

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร