th th
en

ตามรอยนักสืบ

สวมบทนักวิทยาศาสตร์ด้วยการฝึกเก็บลายนิ้วมือจากวัตถุพยาน เปรียบเทียบความแตกต่างของรอยพิมพ์นิ้วมือ และทดลองแยกสารด้วยวิธีโครมาโตกราฟี
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประถมศึกษาปีที่ ๔- มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ,ครอบครัว

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร