th th
en

ตะลุยโลกพฤกษา

ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของพืช ศึกษาการสังเคราะห์แสงและคลอโรฟิลล์ในใบพืช ฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์ แล้วลองทดสอบสารอาหารที่มีอยู่ในพืช
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ,ครอบครัว

วิชาเรียน: ชีววิทยา
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร