th th
en

ปอดทรงพลัง

ไขความลับกลไกระบบหายใจของมนุษย์ แล้วไปสนุกกับการทดลองหาความจุของปอดด้วยตนเอง
สถานที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ ,ครอบครัว

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร