th th
en

เคมีในบ้าน

สนุกกับการนำสารเคมีในชีวิตประจำวันมาทดลองผสมผสาน และฝึกการใช้ประสาทสัมผัส สังเกตผลลัพธ์อันน่าทึ่งในหลายรูปแบบที่เกิดจากปฏิกริยาเคมี

รายละเอียดกิจกรรม

สถานที่  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

บรรยาย  ไทย/อังกฤษ

ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาตอนต้น ,ครอบครัว

ติดต่อจอง (เข้าสู่ระบบการจอง เร็วๆ)

สำนักบริการผู้เข้าชม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122 หรือ 2123

วิชาเรียน: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย, English
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร