th th
en

ทองแดงส่องแสงรำไร

ทำความเข้าใจกับเรื่องราวของไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการฝึกฝนต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย รู้จักกับฉนวนและตัวนำไฟฟ้า การเกิดปฏิกิริยาเคมีในการสังเคราะห์อนุภาคของทองแดง แล้วสนุกกับการประดิษฐ์การ์ดไฟฟ้าเพื่อนำไปเป็นของที่ระลึก
สถานที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

วิชาเรียน: ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประเภทบุคคล: มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, ประถมศึกษาตอนต้น
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร