th th
en

การทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab) เรื่อง ช็อกโกแลตฮาเฮ

เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของช็อกโกแลตที่มีผงโกโก้เป็นส่วนประกอบสำคัญ ค้นหาความรู้วิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่มากมายในนั้นนอกจากนี้ยังได้ลงมือทำช็อกโกแลตด้วยตนเอง

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร