th th
en

Robot Control : การเขียนโปรแกรม

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์แบบง่ายด้วยภาษาเลโก้ และทดลองใช้ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์อัตโนมัติ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมปีที่ 4 ขึ้นไป

วิชาเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร