th th
en

Relay Robot

ทำความรู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์ตั้งแต่ระดับง่ายสู่ระดับที่ซับซ้อนขึ้น
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมปีที่ ๔ ขึ้นไป

วิชาเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทบุคคล: ครอบครัว, บุคคลทั่วไป, ครู/อาจารย์, นักศึกษา, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร