ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อจอภาพแบบ LED ทรงลูกโลก หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด

21 มีนาคม 2567