ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างขนย้ายชิ้นงานและอุปกรณ์คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ปี 2567 ระยะที่ 2

19 มีนาคม 2567