ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าพื้นที่ในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา

10 สิงหาคม 2566