ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างจัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด่นของธัชชา

14 กรกฎาคม 2566