ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าบริการระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ปี ๒๕๖๖

25 พฤษภาคม 2566