ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๐ ลิขสิทธิ์

27 เมษายน 2566