ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างต่ออายุโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

17 มีนาคม 2566