รับข่าว แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา

06 ตุลาคม 2565