ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เช่าช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

12 ตุลาคม 2565