ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างขุดลอกคลองรอบพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ งาน

20 ธันวาคม 2565