ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อระบบศูนย์กลางเพื่อการบริหารด้านพลังงานและความปลอดภัย ๑ ระบบ

07 ตุลาคม 2565