ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความสะอาด จัตรุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา

06 ตุลาคม 2565