ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖

26 ธันวาคม 2565