ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างเหมาให้บริการบริหารงานจัดการงานระบบประกอบอาคารโครงสร้างและสถาปัตยกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)

22 มิถุนายน 2565