ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล)

21 มิถุนายน 2565