ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้สถานที่จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

04 มิถุนายน 2564