th th
en

ยารักษาโควิด-19 “ฟาวิพิราเวียร์” ได้ผลในระดับดี

    จากการระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ติดเชื้อ ทำให้ป่วย ไอ หอบ หายใจติดขัด และระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังต่อสู้กับการระบาดครั้งใหญ่ที่ ทุกฝ่ายกำลังหาทางป้องกันและรักษา ในขณะนี้ ยา “ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือ อาวิแกน (Avigan)” ยาต้านไวรัสก่อโรคไข้หวัดใหญ่ ที่พัฒนาโดยบริษัท Fujifilm Toyama Chemical ในประเทศญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 ได้เป็นผลดีและไม่มีผลข้างเคียง 

จางซินหมิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน แถลงต่อผู้สื่อข่าว ณ กรุงปักกิ่ง ว่า จากการทดลองทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยองค์กรการแพทย์ในเมืองอู่ฮั่น จำนวน 240 คน และที่เมืองเซินเจิ้น จำนวน 80 คน พบว่า ยาตัวนี้มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย โดยผู้ป่วยในเมืองเซินเจิ้นมีผลตรวจเป็นลบ (Negative) หลังได้รับยาดังกล่าวเฉลี่ย 4 วัน นับจากที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวก (Positive) เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11 วัน โดยข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นได้ออกมาแนะนำว่ายาฟาวิพิราเวียร์อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงซึ่งอาจจะต้องใช้ยาต้านไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) ร่วมด้วย ในขณะเดียวกัน จีนกำลังพัฒนาการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปลูกถ่าย Stem cell โดยจางซินหมินกล่าวว่า การรักษาด้วย Stem cell สามารถลดการอักเสบรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงลดการบาดเจ็บที่บริเวณปอดได้

นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติกำลังหาวิธีรับมือ หากยาตัวนี้ สามารถใช้รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้ผลข้างเคียงจริง คงจะเป็นความหวังครั้งใหญ่ของคนทั่วโลกอย่างแน่นอน

 

shutterstock 1664102824

 

 

 

ที่มา :
1. จีนเผย “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโรคโควิด-19 ได้ผลดี ไฟเขียวผลิตล็อตใหญ่แล้ว. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.xinhuathai.com/high/จีนเผย-ฟาวิพิราเวียร์_20200318?fbclid=IwAR1K4Qr8t1gS2LxpKoPvy-SedgXN6B7rp2R8nWqQyYW32v4K_TInPG065EE [19 มีนาคม 2563]
2. คมปทิต สกุลหวง. นักวิจัยจีนพบยาต้านไข้หวัด Avigan ของญี่ปุ่น รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ได้ผล เตรียมผลักดันให้ใช้ในวงกว้าง. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://thestandard.co/chinese-researchers-found-avigan-virus-of-japanese-could-cure-coronavirus/ [19 มีนาคม 2563]
3. Justin McCurry. Japanese flu drug 'clearly effective' in treating coronavirus, says China. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/japanese-flu-drug-clearly-effective-in-treating-coronavirus-says-china [19 มีนาคม 2563]
4. China: Avigan effective in tackling coronavirus. [Online]. 2020, แหล่งที่มา: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200317_48/?fbclid=IwAR2bJYrqoFBZ8wFtcevne8_dlY2eWLjvq8zTfz0DATc5zmAFIfnik_8hOSY [19 มีนาคม 2563]
คำค้น : ยาต้านไข้หวัดใหญ่, ฟาวิพิราเวียร์, อาวิแกน, โควิด-19, COVID-19
ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร