th th
en

ด้วยยุคปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งบางครั้งถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด ส่งผลร้ายต่อผู้ใช้งาน ทำให้ผู้คนหันมาสนใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เหล่าโซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการต่าง ๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อสามารถคุ้มครองผู้ใช้งานในการถูกคุกคามทางไซเบอร์ ที่มาในรูปแบบต่าง ๆ

TikTok แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ที่นำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านรูปแบบวีดีโอสั้น โดยในตัวแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันสำหรับตกแต่งวีดีโอทำให้สามารถเพิ่มลูกเล่น ความสนุกสนานทำให้เป็นจุดเด่นของแอปฯ ตัวนี้ นอกจากนี้ TikTok ยังมีฟีเจอร์สำหรับการคัดกรองข้อมูล หรือคอมเมนต์ ซึ่งใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในด่านแรก แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการคัดกรองข้อมูลขึ้นถือเป็นด่านที่ 2 หากเข้าข่ายการละเมิดสิทธิ์ การคุกคาม หรือคำหยาบคายระบบจะถามย้ำอีกครั้งแบบอัตโนมัติก่อนผู้ใช้งานโพสต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบอีกครั้ง โดยผู้ใช้งานจะต้องกดอนุมัติข้อมูลหรือคอมเมนต์นั้น ๆ ถึงจะเผยแพร่หรือโพสต์ได้

ปัจจุบันมีผู้ใช้งาน TikTok รายวันมากกว่า 500 ล้านคน และมียอดการดาวน์โหลดมากกว่า 1500 ล้านครั้ง โดยแอปพลิเคชั่น TikTok ได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศแถบเอเชีย เช่น กัมพูชา, ญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, และเวียดนาม (ข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ thumbsup เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

[1] 2563./ Tiktok คืออะไร ? ส่องเทรนด์แพลตฟอร์มที่มาแรงสุดในปี 2020 ./ สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนคาคม 2564./ เข้าได้จาก: https://www.thumbsup.in.th/tiktok-trends-2020#:~:text=%E2%80%9CTikTok%E2%80%9D%20(%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E2%80%9CDouyin,%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20TikTok

[2] 2564./ สกัดบูลลี่ Tiktok เพิ่มความเป็นส่วนตัว ปิดกั้นได้ ถ้าไม่ถูกใจคอมเม้นท์./ สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564./ เข้าได้จาก: https://www.techhub.in.th/tiktok-block-bully/

[3] 2564./ TikTok เพิ่มความสามารถให้กรองคอมเม้นท์ก่อน เลือกได้ว่าจะให้คอมเม้นท์ไหนแสดงใต้คลิป./ สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564./ เข้าได้จาก: https://www.thnewswire.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/tiktok-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD/

 

เรียบเรียง: วรรณวจี สุจริตธรรม
ตรวจทาน: ยงยุทธ แก้วจำรัส
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร