th th
en

3DAT หรือ 3D Athlete Tracking เป็นเทคโนโลยีที่นำข้อมูลภาพวิดีโอของนักกีฬามาประมวลผลร่วมกับระบบ AI และ Computer Vision เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวหรือท่าทางที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักกีฬา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ให้แก่โค้ชและผู้ชมระหว่างการแข่งขัน เช่น ความเร็วของนักวิ่ง ลำดับของนักวิ่ง ระยะทางที่วิ่งผ่านมาแล้ว และระยะทางที่เหลืออยู่ หากผู้รับชมอยู่ที่บ้านก็สามารถรับชมผ่านระบบ VR หรือเทคโนโลยีเสมือนจริงได้อีกด้วย

 

 

ที่มาของแหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] 3D Athlete Tracking [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564): เข้าถึงได้จากhttps://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/exos-pilot-3d-athlete-tracking-football.html

 

 

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ฐติ สิริธนากร
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร