th th
en

World Immunization Week 2020
Vaccines Work for All - วัคซีนสำหรับทุกคน

ศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

who wiw2020 banner

 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ช่วงวันที่ 24-30 เมษายนของทุกปี เป็นสัปดาห์ แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก (World Immunization Week) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้วัคซีนในการปกป้องทุกคนจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยพบว่าการสร้างภูมิคุ้มกันจากวัคซีนสามารถช่วยชีวิตผู้คนเป็นล้าน ๆ คนในทุกปี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมาตรการด้านสุขภาพที่ประสบความสำเร็จและคุ้มค่าที่สุดในโลก

ปีนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดงานสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก ภายใต้หัวข้อ “Vaccines Work for All” หรือ วัคซีนสำหรับทุกคน เพื่อรณรงค์ให้ตระหนัก และเข้าใจถึงการทำงานของวัคซีน ว่าช่วยป้องกันสุขภาพของทุกคนได้อย่างไร รวมไปถึงบุคลากรที่ทำงานด้านการพัฒนาวัคซีน และรับ ส่งมอบวัคซีนเหล่านี้ด้วย นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของวัคซีนเพื่อสุขภาพของเด็ก ชุมชน และโลก ยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้ยังเป็นปีสากลของการพยาบาลและการผดุงครรถ์ (The International Year of the Nurse and the Midwife) องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสำคัญกับพยาบาลและผู้ทำงานด้านผดุงครรถ์ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นด่านแรกที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือคุณแม่มือใหม่เพื่อให้วัคซีนสำหรับเด็ก เนื่องจากมีเด็กเกือบ 20 ล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่จำเป็น นอกจากนี้พยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ยังสามารถตรวจสอบ ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับวัคซีน เพื่อการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน

วัคซีน คือ ชีววัตถุหรือแอนติเจนที่ผลิตมาจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรคที่ร่างกายได้รับเพื่อใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองในการต่อต้านการติดเชื้อนั้น ๆ และยังสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ได้รับเชื้อในรูปแบบวัคซีนนั้นแข็งแรงขึ้นด้วย วัคซีนจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ (Antibody) หรือสารภูมิต้านทาน ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเจอเชื้อโรค แม้วัคซีนจะสร้างมาจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้อ่อนแอหรือตายแล้ว แต่จะไม่ก่อให้เกิดโรคกับร่างกาย

ในปีนี้ โลกกำลังเผชิญกับการระบาดครั้งใหญ่ และแน่นอนว่า วัคซีนถือเป็นทางออกสำหรับการระบาดในครั้งนี้ ดร.แคทเธอรีน โอ’เบรียน (Dr.Katherine O’Brien) ผู้อำนวยการฝ่ายวัคซีนและชีววิทยา องค์การอนามัยโลก แถลงเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ว่า “องค์การอนามัยโลกกำลังร่วมมือกับพันธมิตร และนักวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถผลิตวัคซีนที่มีความปลอดภัยเพื่อช่วยปกป้องทุกคนจากโรคนี้” ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา แต่ก็นับได้ว่าเป็นความหวังครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ องค์การอนามัยโลกคาดหวังว่า ทุกคนจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ เพราะวัคซีนไม่ได้ปกป้องแค่คุณ แต่ยังสามารถปกป้องคนอื่นที่แม้ไม่ได้รับวัคซีนในทางอ้อมได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้กับทุกคนบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

 

ภาพจาก: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020/campaign-materials
ที่มา : 1. World Immunization Week 2020 - Key messages. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.who.int/news-room/campaigns/world-immunization-week/world-immunization-week-2020/key-messages [20 เมษายน 2563]
2. Q&A on vaccines. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.who.int/vaccines/questions-and-answers [20 เมษายน 2563]
คำค้น : World Immunization Week, Vaccines, ระบบภูมิคุ้มกัน, วัคซีน

ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร