th th
en

อาหารเดลิเวอรี (Delivery) ที่ปลอดภัย ห่างไกลจาก COVID-19

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย หลายคนกำลังวิตกว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไร เพราะการออกจากบ้านก็เปรียบเสมือนการเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัส ทำให้การสั่งอาหารเดลิเวอรี (Delivery) มารับประทานที่บ้าน กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ และเพื่อให้เราสั่งอาหารมาทานได้อย่างปลอดภัย มีวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 สำหรับการจัดการบริการอาหารแบบเดลิเวอรี มาฝากกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลสำคัญ 3 กลุ่ม

       1. ผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรทำอาหารที่ปรุงสุกใหม่และบรรจุในภาชนะที่มิดชิด อาหารปรุงสำเร็จต้องมีข้อมูลสถานที่ผลิต วันเดือนปีและเวลาผลิต อุณหภูมิ ระยะเวลาในการเก็บรักษา คำแนะนำในการบริโภค หากเป็นอาหารในภาชนะปิดสนิทต้องมีเลข อย. ผู้ที่ปรุงอาหารต้องรักษาสุขอนามัย ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ ใช้ช้อนกลางชิมอาหาร งดการนำอุปกรณ์ที่ปรุงอาหารมาใช้ในการชิม และหากมีอาการป่วย ควรหยุดพักงาน

       2. ผู้ขนส่งอาหาร ระหว่างทำงานควรสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือบ่อยๆ เมื่อจัดส่งอาหารให้กับผู้รับอาหารควรเว้นระยะจากผู้รับอาหารอย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดวางอาหารในบริเวณที่ผู้รับกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสในขั้นตอนการส่งมอบสินค้า และหากมีอาการป่วย ควรหยุดพักงานและรีบไปพบแพทย์

       3. ผู้บริโภค ควรเลือกสั่งอาหารจากร้านที่ถูกสุขลักษณะและตรวจสอบคุณภาพของอาหารหลังจากที่ได้รับจากผู้ส่งอาหารทันที ควรล้างมือให้สะอาดก่อนถ่ายอาหารลงในภาชนะอุ่นอาหารและล้างมืออีกครั้งก่อนรับประทานอาหาร ที่สำคัญควรใช้อุปกรณ์สำหรับทานอาหารส่วนตัว หากเป็นอาหารสำเร็จรูป ต้องดูวันผลิตและวันหมดอายุ และควรเลือกซื้ออาหารที่มีเลข อย.

 

ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ การสั่งอาหารเดลิเวรีจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกและปลอดภัย หากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันรักษาสุขอนามัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการรับประทานอาหาร ก็จะช่วยให้ทุกคนรวมถึงตัวเราและคนในครอบครัวได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพอย่างอิ่มอร่อยและปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด-19

 

shutterstock 1024073809

 

ที่มาข้อมูล :
มันมากับอาหาร : ส่งอาหารปลอดภัย...ต้านภัย COVID-19. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/1804886 [27 มีนาคม 2563]
คำค้น : อาหารเดลิเวอรี (Delivery), ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019, COVID-19
ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร