th th
en

     

                    อาการบ้าจี้สามารถพบได้ในบุคคลทั่วไป เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยการสัมผัสในบริเวณที่ไวต่อความรู้สึก เช่น บริเวณเอว คอ หรือฝ่าเท้า จะมีอาการตกใจหรือหัวเราะไม่หยุด

       โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มอาการแรก คือ เมื่อเกิดอาการตกใจจะพูดคำไม่มีความหมายหรือคำหยาบออกมา (Vocal tics) และบางคนอาจแสดงอาการเคลื่อนไหวหรือการกระตุกของกล้ามเนื้อ

                 S 25337871

                    โดยไม่ได้ตั้งใจร่วมด้วย (Motor tics) ซึ่งหากมีอาการทั้งสองอย่างร่วมกันจะเรียกว่า โรคทูเร็ตต์ (Tourette Syndrome, (TS)) สาเหตุโดยรวมของอาการ tics เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย เช่น

       ทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบประสาทบางส่วน แต่ในกลุ่มอาการประเภทที่สอง อาจถือได้ว่ามีความรุนแรงของอาการมากกว่าอาการในกลุ่มแรก เนื่องจากเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยเสียงหรือ

       สัมผัสร่างกายให้เกิดอาการตกใจ หรือทั้ง 2 กรณี ซึ่งการกระตุ้นด้วยเสียงนั้นมีผลให้เกิดการการเปล่งเสียงตามและทำตามคำสั่งนั้น ๆ โดยไม่สามารถควบคุมหรือยับยั้งพฤติกรรมดังกล่าวได้

       เรียกอาการนี้ว่า Latah syndrome อาการของโรคนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติบางอย่างทางระบบประสาทเช่นกัน แต่มีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ความเชื่อ

       หรือความกลัว เป็นต้น ซึ่งบางคนกลับมองเป็นเรื่องตลก สนุกและทำให้เกิดการแกล้ง แต่สำหรับในบางรายที่มีความรุนแรงของโรคสูง การตอบสนองนั้นสามารถนำไปสู่อันตรายทั้งต่อตัวเองและ

       บุคคลรอบข้าง เช่น ผู้มีอาการดังกล่าว ถือของมีคมอยู่ในมือ ตลอดจนขณะการขับขี่ยานพาหนะ การอยู่ในพื้นที่สูง หรือสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ มีผู้ชายคนหนึ่งกระโดดลงน้ำ

      เมื่อเขาได้ยินเสียงตะโกนว่ากระโดด โดยที่ตัวเขาเองว่ายน้ำไม่เป็น นั่นแสดงให้เห็นถึงอันตรายจากบุคคลรอบข้างที่มีส่วนกระตุ้นผู้ที่มีอาการของโรค แล้วทำให้เกิดอันตรายตามมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

      ผู้ที่มีอาการจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการถูกกระตุ้น รวมทั้งบุคคลรอบข้างไม่ควรแกล้งหากพบว่ามีภาวะเสี่ยงให้เกิดอันตราย ผู้ที่มีอาการของโรคที่รุนแรงจึงควรไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษา

      อย่างถูกวิธีต่อไป

S 25337873

ผู้เขียน

อณัญญา บุญสนอง

ที่มาของแหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลวิภาวดี, โรคทูเร็ตต์ (Tourette’s disorder) คืออะไร.
https://vibhavadi.com/health702

Front Neurol Neurosci. Jumping Frenchmen, Miryachit, and Latah: Culture-Specific Hyperstartle-Plus Syndromes. [Online], 2017 Nov 17.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29151096/

J Paediatr Child Health, Tics and Tourette Syndrome, [Online], Oct 2018.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30294996/

Brain Dev, Tourette Syndrome: Update, [Online], Aug 2015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25604739/

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร