th th
en

ไวรัส คือ จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งมีขนาดตั้งแต่ 20-300 นาโนเมตร (Nanometre) ซึ่งเล็กกว่าแบคทีเรียมาก มีเพียงกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

(Electron microscope) ที่ทำให้เราสังเกตเห็นตัวไวรัสได้ ไวรัสมีโปรตีนเคลือบบริเวณผิวชั้นนอกหุ้มล้อมรอบสารพันธุกรรม DNA หรือ RNA ที่อยู่ข้างใน

บางชนิดมีปุ่มยื่นออกมาเพื่อช่วยในการยึดเกาะกับเซลล์ ไวรัสไม่สามารถเจริญเติบโตหรือเพิ่มจำนวนภายนอกเซลล์ได้ ต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในการเพิ่มจำนวน

ไวรัสแต่ละชนิดสามารถอาศัยอยู่ในเซลล์ที่แต่ต่างกัน เช่น

-ไวรัสตับอักเสบ จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ตับ

-ไวรัสสมองอักเสบ จะเข้าไปอยู่ในเซลล์ประสาทสมองส่วนกลาง

-ไวรัส HIV จะอยู่ในเม็ดเลือดขาว

-ไวรัส SARS-CoV-2 จะอยู่ในปอดทำให้ปอดอักเสบ เป็นต้น

เราสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสได้ โดยให้ไวรัสเข้าไปอาศัยอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแล้วคอยดูการเจริญเติบโต แต่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัส

ด้วยวิธีการเพาะเชื้อทั่วไปเหมือนแบคทีเรีย และเห็ด รา

corona virus 2019 3 e1584634594839

 

ผู้เขียน

นายอภินันท์ เปลี่ยนจันทร์

ที่มาของรูปภาพ

https://www.rentconnected.com/blogs/wp-content/uploads/2020/03/corona_virus_2019-3-e1584634594839.png

ที่มาของแหล่งข้อมูล

- ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก.[ออนไลน์].2020, แหล่งที่มาhttp://mutualselfcare.org/medicine/infectious/pathogen_virus.aspx?M=k&G=1
[15ม.ค.64]
- เชื้อไวรัส โรคติดเชื้อไวรัส (Viral infection).[ออนไลน์].2020, แหล่งที่มา http://haamor.com/th/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA/ [15ม.ค.64]

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร