th th
en

อินเทอร์เน็ตออฟบอดี้หรือไอโอบี เป็นการเชื่อมต่อระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเข้ากับร่างกายของเราผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลของร่างกายเราส่งไปยังระบบ

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คล้ายกับแนวคิด Internet of Thing หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ข้อมูลจากร่างกายเราจะผ่านการวิเคราะห์โดยระบบ เพื่อดูว่ามีความผิดปกติใด ๆ

ที่ต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไอโอบีใช้เพื่อการติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของเรานั่นเอง

การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเรานั้น มีหลายแบบ อย่างการติดอยู่บนร่างกาย เช่น สมาร์ทวอช การใส่ไว้ในร่างกายอย่างเครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือกระทั่งฝังไว้ในร่างกาย

อย่างไรก็ตามยังมีความกังวลเรื่องการรักษาความเป็นส่วนตัวจากการใช้ไอโอบี ที่เก็บข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของเราเอาไว้ รวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมต่างๆ อีกด้วย

shutterstock 1476270968 11

ผู้เขียน 

วารี อัศวเกียรติรักษา

ที่มาของแหล่งข้อมูล

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/12/06/what-is-the-internet-of-bodies-and-how-is-it-changing-our-world/#5f50c82d68b7

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร