th th
en

new virus chaina

หลังจากมีข่าวครึกโครมเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอดอักเสบและระบบทางเดินหายใจระบาดในประเทศจีนเมื่อต้นปี 2563
ที่ผ่านมา ทำให้หลาย ๆ โรงพยาบาลในไทยออกมาประกาศให้ผู้ที่เดินทางกลับจากมณฑลอู่ฮั่นและมีอาการผิดปกติ หรือป่วยเกิน 14 วัน ให้รีบแจ้ง
โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา

โดยเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยเผยพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ในประเทศไทยแล้วเป็นจำนวน 2 ราย
โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อไวรัสได้อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้ว
และต้องเป็นข่าวใหญ่อีกครั้ง เมื่อจีนยืนยันไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ 2019 สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ โดยเมื่อ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของประเทศจีนยืนยันแล้วว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ติดต่อจากคนสู่คนแล้วจำนวน 2 ราย
ในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีน

ทั้งนี้องค์การอนามัยโลก WHO ยังไม่ประกาศห้ามเดินทางออกนอกประเทศในประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นในช่วง
เทศกาลตรุษจีนอาจมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกในประเทศมากขึ้น ดังนั้นทุกคนควรป้องกันตัวเองโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และหากใครเพิ่งเดินทางกลับมาจากมณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีน แล้วมีอาการผิดปกติ
หรือป่วยเกิน 14 วัน ควรรีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรักษาทันที

ผู้เขียน ฐิติยา ชุ่มมาลี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.

ที่มาแหล่งข้อมูล:

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51185836 (21 ม.ค. 2563)

ที่มาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

https://www.bbc.com/thai/thailand-51089461 (21 ม.ค. 2563)

https://www.bbc.com/thai/features-51161188 (21 ม.ค. 2563)

ที่มาภาพ: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51185836  (21 ม.ค. 2563)

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร