th th
en

1603869056369

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) จัดทำโครงการ คิด (KIDS) เพื่อพลังงานแห่งอนาคต เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านพลังงานไฟฟ้า โดย อพวช. จะช่วยผลักดันกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านพลังงาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงาน ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานอีกมากมายตลอดทั้งปี นอกจากนี้ อพวช. จะดำเนินการจัดนิทรรศการเสมือนสำหรับเข้าชมบนระบบออนไลน์อีกด้วย ทั้งนี้ ในระหว่าง 13 - 23 พฤศจิกายน 2563 นี้ สามารถไปพบกับ "นิทรรศการพลังงานไฟฟ้า พลังงานชีวิต" ได้ที่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร