th th
en

12294128582241

 

30 กรกฎาคม 2563 – ปทุมธานี / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่เหมาะกับโรงเรียน และครอบครัวนำไปเป็นกิจกรรมยามว่าง กับโครงการ NSM Plearn SCIENCE แตกไลน์ผลิตชุดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนชั้นนำของประเทศมากว่า 20 ปี โดยมุ่งหวังเพิ่มทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Lab Box) และชุดของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Toys)

299A307201

 

               ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทั่วประเทศมายาวนานกว่า 20 ปี โดยให้บริการในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมแบบ Interactive ผ่านพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุดคือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า รวมถึงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศยาวนานกว่า 15 ปี กับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ที่ อพวช. สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชม ครู ผู้ปกครองที่อยากให้มีสื่อกิจกรรมและของเล่นยามว่างที่เสริมสร้างทักษะ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้หลังจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่เป็นของคนไทยเอง อพวช. จึงได้จัดทำโครงการ NSM Plearn Science ขึ้น เพื่อผลิตชุดกิจกรรมสำหรับเยาวชน ที่เหมาะสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงเยาวชน สามารถนำไปเรียนรู้ได้เอง โดยผลิตภัณฑ์ของ NSM Plearn Science ณ ขณะนี้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือชุดกิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์หรือ Lab Box ซึ่งเน้นการฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ และชุดของเล่น หรือScience Toys ที่เน้นการเล่นเรียนรู้ สนุกสร้างสรรค์กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์

0R2A9998

               สำหรับ Lab Box ที่ อพวช. คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา เพื่อการเรียนรู้สำหรับในโรงเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งครูอาจารย์ที่ต้องการอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนสามารถหาซื้อไปจัดการเรียน การสอนได้ พร้อมการอบรม online ในการทำกิจกรรมเหมาะสำหรับเยาวชนช่วงชั้นที่ 2 - 3 ขณะเดียวกันยังเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีเวลาในการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก ๆ ที่มีอายุ 9 -14 ปี เน้นการเสริมสร้างทักษะด้าน STEM ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่คงไว้ซึ่งความสนุกสนามตามแบบฉบับ อพวช. ซึ่ง อพวช. มอบสิทธิ์การผลิตให้บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต นำเข้า และส่งออกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในชุดแรกที่พร้อมให้บริการ 4 เรื่อง ได้แก่

               - ชุดการทดลอง “ศึกษาดูใจ” เป็นการเรียนรู้ด้านชีววิทยา ที่รวมทักษะด้าน STEM & Arts เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ทดลองเล่นได้เข้าใจการทำงานของหัวใจและระบบการหมุนเวียนของเลือด กับกิจกรรมกล่องปริศนาองค์ประกอบของเลือด ประดิษฐ์หัวใจ 3 มิติ การ์ดรูปหัวใจ และเรียนรู้การวัดชีพจร
               - ชุดการทดลอง “หรรษากระจกเงา” เป็นการเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ ที่ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งของใกล้ตัว ค้นพบความพิเศษของกระจกเงา เข้าใจเกี่ยวกับแสงและภาพจากกระจกเงา กับกิจกรรมเขาวงกต รหัสลับอักษรและภาพที่ขาดหาย สะท้อนไปมา
               - ชุดการทดลอง “ครบเครื่องเรื่องวงจร” เป็นการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สนุกกับการต่อวงจรไฟฟ้า การทดสอบวงจร การวัดความชื้นของดิน และปรับจังหวะการกระพริบของแสงไฟ
               - ชุดการทดลอง “เคมีฟองฟู่” เป็นการเรียนรู้ด้านเคมี เพื่อรู้จักสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตื่นตาตื่นใจไปกับระเบิดพลังผงฟู การเป่าลูกโป่งแบบนักวิทยาศาสตร์ และค้นพบว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไร

 

02

 

               และสำหรับ Science Toys หรือชุดของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เป็นของเล่นที่สามารถนำไปประดิษฐ์ได้เองและนำไปเล่นแบบง่าย ๆ ในแนวคิด เล่น เรียน รู้ ให้คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูสามารถนำไปทำกิจกรรมกับเยาวชนที่มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป สามารถเล่นสนุกสนานได้เองที่บ้าน ซึ่งเด็ก ๆ จะสนุกกับการลองทำของเล่นด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับของเล่นนั้น ๆ โดย Science Toys ที่ อพวช. ผลิตขึ้นในช่วงแรกนั้น อาทิ ชุดเรียนรู้เรื่องแม่เหล็ก “จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน” ชุดเรียนรู้เรื่องแรงดัน “Syringe Rocket” ชุดเรียนรู้เรื่องพลังงาน “กระป๋องสองหน้า” นอกจากนี้ยังมีชุดของเล่นที่ส่งเสริมให้เยาวชนตัวน้อยได้รู้จักของเล่นภูมิปัญญาไทย เช่น “กำหมุนวงกลม” เป็นต้น

 

 

299A3144

 

สำหรับผู้สนใจชุดกิจกรรม NSM Plearn Science สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.nsmscienceshop.com หรือเดินทางมาซื้อได้ด้วยตนเองที่ NSM Science Shop ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 1441 หรือ 1440

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร