th th
en

193031
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เปิดให้คุณแม่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรีทั้ง 4 แห่ง ที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษลุ้นรับของรางวัลที่เตรียมไว้ให้คุณแม่โดยเฉพาะ อาทิ กิจกรรม “ตามหารัก เหล่าสัตว์แม่ลูก” และกิจกรรมถ่ายภาพคู่แม่-ลูก ในนิทรรศการนิทรรศการ Digital City เป็นต้น

 

001 4
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 อพวช. ได้ยกเว้นการเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง ของ อพวช. สำหรับคุณแม่ที่มาเที่ยวชมในวันนี้พร้อมครอบครัว โดยสามารถเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับแหล่งเรียนรู้ในที่เดียว ได้แก่

 

001 1

          พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของตัวอาคารรูปทรงลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 3 ลูกวางพิงกันอย่างสมดุล ใช้มุมแหลมของแต่ละลูกบาศก์รับน้ำหนัก แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำยุค ภายในแบ่งเป็น 6 ชั้น จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกสาขาต่างๆ ย้อนสู่รากฐานและประวัติการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยและชีวิตประจำวัน ตลอดจนอัศจรรย์กับงานหัตถศิลป์ไทยที่แฝงไปด้วยวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน

 001 6

           พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ที่เป็นทั้งศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลอ้างอิงวัสดุตัวอย่างทางด้านธรรมชาติวิทยาของประเทศไทย ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยาที่น่าสนใจ ปัจจุบันมีการจัดแสดงนิทรรศการชุด “พินิจ พิพิธ-พันธุ์ ซึ่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการจัดแสดงในรูปแบบของ Collection base ที่สมบูรณ์และหายากในประเทศไทย รวมถึงการจัดแสดงเขาสัตว์, กะโหลกสัตว์, ฟอสซิล, สัตว์สตัฟฟ์ และผลงานวิชาการซึ่งได้รับการอุทิศจากทายาทของ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของไทย

 001 5

         พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของการสื่อสาร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และโลกอนาคต โดยนำเสนอเนื้อหาสาระในรูปแบบที่สนุกสนานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส ทดลองด้วยตนเองกว่า 50 ชิ้นงาน พร้อมชมนิทรรศการ LEGO® Coding Space นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Digital City ที่จัดกิจกรรมพิเศษลุ้นรับของรางวัลที่เตรียมไว้ให้คุณแม่และคุณลูกโดยเฉพาะอีกด้วย 

 001 7
        พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า แหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ของอาเซียน ที่ช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร อันจะนําไปสู่การมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรู้เท่าทัน พร้อมพบกับกิจกรรมพิเศษ "ตามหารัก เหล่าสัตว์แม่ลูก" ร่วมตามหาสิ่งมีชีวิตที่สื่อความรักความผูกพันจากแม่สู่ลูกในสิ่งจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า


        จากสถานการณ์ COVID-19 อพวช. จึงดำเนินการเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เปิดให้บริการเข้าชมแบบ New Normal ซึ่งขอความร่วมมือผู้สนใจ จองเข้าชมออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ http://booking.nsm.or.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 2122 ,2123

QR

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร