th th
en

12264830596672

5 ก.ค. 63 / นายอูก ซอร์พวน (H.E. Mr.Ouk Sorphorn) (คนที่สี่จากขวา) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียน และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน (คนกลาง) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

003
002-5
002-4
002-3
002-2
002-1
001-9
001-8
001-7
001-6
001-5
001-4
001-3
001-2
001-1
003 002-5 002-4 002-3 002-2 002-1 001-9 001-8 001-7 001-6 001-5 001-4 001-3 001-2 001-1

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร