th th
en

299A2386

4 มิถุนายน 2563 – ปทุมธานี / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.จ.ปทุมธานี พร้อมด้วย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ของ อพวช. พร้อมนำเสนอมาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยแก่ประชาชนแบบ New Normal ณ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

299A2381

          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกระยะสองช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนั้น เนื่องจาก อพวช. เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ มีหลายพิพิธภัณฑ์ที่ต้องให้บริการ อีกทั้งนิทรรศการและกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบ Interactive อพวช. ได้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านทั้งสถานที่ การจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อการรองรับผู้เข้าชม จัดอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ อพวช. เรื่องการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกมิติ สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าชมทุกท่าน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในการนำทีมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้คำแนะนำติชมในจุดต่าง ๆ ที่ อพวช. จัดไว้รองรับการกลับมาเปิดให้บริการ 

 

299A2472

         นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองของ อพวช. ในวันนี้ต้องชื่นชมว่า อพวช. จัดไว้ได้อย่างรัดกุม มีมาตรการความปลอดภัยสำหรับการบริการ เช่น การตรวจคัดกรองด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการทำ social distancing มีการใช้ QR code ของไทยชนะ มีการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ จัดพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อเปิดให้บริการจะสามารถคงมาตรฐานต่าง ๆ อย่างเช่นในวันนี้

 

299A2525

         ผศ.ดร.รวินฯ ฝากเพิ่มเติมว่า อพวช. พร้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ระยะแรกในเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 17.00 น. พิเศษฟรีค่าเข้าชมตลอดเดือนมิถุนายน โดยต้องมีการจองเข้าชมออนไลน์มาล่วงหน้า และมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สามารถจองเข้าชมออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ http://booking.nsm.or.th หรือที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 577 9999 ต่อ 2122 ,2123

 

299A2379
299A2568
299A2525
299A2491
299A2480
299A2472
299A2386
299A2381

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร