th th
en

IMG 5391

24 สิงหาคม 2561- อิมแพ็ค เมืองทองธานี / ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ ระดับประเทศ โดยมีโจทย์เพื่อสร้างต้นแบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถปฎิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลองโดยให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามสวนอัตโนมัติพร้อมระบบ Vision สำหรับตรวจวิเคราะห์ผลไม้จากต้นไม้  จากนั้นต้องใช้แขนกลหยิบผลไม้สุกและดิบแยกออกจากกัน แล้วจึงคัดแยกเกรดผลไม้บรรจุลงในกล่องโดยอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์ที่เข้าแข่งขันจะต้องทำการเก็บเกี่ยวลูกผลไม้โดยใช้ตัวอย่างจากสวนมะม่วง  ทั้งนี้ มี 19 ทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก


IMG 0398
          ทั้งนี้ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า อพวช.ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับเกษตรกรของประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 เพราะปัจจุบันระบบอัตโนมัติได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิต การบริการ เป็นต้น โดยในภาคเกษตร แม้ว่าจะมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศถึง 9 แสนล้านบาทต่อปีและยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังมีการนำเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นจำนวนไม่มากนัก 

 

IMG 5427

          โดยการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะรอบคัดเลือก จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2561 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-26 ส.ค. มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศพัฒนาหุ่นยนต์มาร่วมแข่งขันถึง 19 ทีม โดยทางกรรมการจะนำผลคะแนนมาจัดลำดับ  ซึ่ง 12 ทีมแรกที่ได้คะแนนดีที่สุด จะได้รับเงินสนับสนุน 40,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาหุ่นยนต์เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ วันที่ 25-26 ต.ค.นี้ต่อไป


         ขอเชิญชวนเยาวชนไทยมาร่วมกันเปิดโลกทัศน์ สัมผัสเรียนรู้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาอย่างเพลิดเพลินในงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2561” ตั้งแต่วันนี้ - 26 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮออล์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร