th th
en

จังหวัดขอนแก่น 15 กรกฎาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนน้อง ๆ เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขบคิดบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ในนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

8U4A8125
         ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เนื่องด้วยวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้น จะทำให้น้อง ๆ เยาวชนและผู้สนใจสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังเช่น การหยิบยกเรื่องราวของ “ขยะ” และเกิดเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ชวนให้น้องๆ เยาวชนผู้สนใจร่วมกันค้นหาคำตอบว่า “ขยะเป็นอะไรได้มากกว่าที่คิด” ทั้งเกิดประโยชน์และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในนิทรรศการ พลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่จัดแสดงให้เยาวชนและผู้เข้าชมเกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างประโยชน์จากสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ในกองขยะมาสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สร้างพลังงานทดแทน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกินกว่าจะคาดคิด ซึ่งภายในนิทรรศการแบ่งเป็น 3 โซน ที่จะทำให้เยาวชนผู้เข้าชมได้ร่วมเรียนรู้และสอดแทรกการทดลอง ลงมือทำ ให้เห็นภาพ ประกอบด้วย โซนที่ 1 ขยะมาจากไหน สาระความรู้เรื่อง“ขยะ” โดยเน้นให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างขยะ ประเภทต่างๆ ของขยะ ไปจนถึงสถิติต่างๆ ที่บ่งชี้ว่า “ขยะ”  กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้อง โซนที่ 2 ขยะไปไหน นำเสนอข้อมูลและผลกระทบจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการจัดการ  ตั้งแต่ขยะทั่วไปบนบกไปจนถึงขยะที่สะสมและถูกปล่อยลงสู่ทะเลจนกลายเป็นแพขยะที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกทุกวันนี้ อีกทั้งเรื่องราวของไมโครพลาสติก ที่แฝงตัวสะสมมากับอาหาร ถือเป็นมหันตภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม โซนที่ 3 ลดขยะได้อย่างไร จัดแสดงข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน การนำขยะมารีไซเคิลเป็นของชิ้นใหม่ เช่น กระเป๋าจากถุงปูนและถุงน้ำยาล้างไต รองเท้าจากขยะในทะเล เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำมัน เป็นต้น การกำจัดขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง เทคโนโลยีจากออสเตรเลียที่สามารถลดปริมาณขยะได้ถึงร้อยละ 90  นอกจากนี้ยังได้รู้จักการ “REFORM” เทคโนโลยีในการสร้างวัสดุใหม่จากขยะ โดยนำความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และเคมี เพื่อนำวัตถุดิบที่มีคุณค่าจากขยะกลับมาสร้างวัสดุใหม่ที่มีคุณค่าในเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น
ภายในนิทรรศการนี้น้อง ๆ เยาวชนยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop ที่ได้นำแนวคิด 3R (Reduce Reuse Recycle) มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เช่น กระเป๋าใส่เหรียญ กระถางต้นไม้ กล่องดินสอ และพวงกุญแจจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ซึ่งเชื่อว่าน้อง ๆ เยาวชน จะได้ตระหนักถึงการจัดการขยะและปัญหาจากขยะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะล้นโลกในอนาคต และสามารถต่อยอดความคิดไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อช่วยเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

 

8U4A8127
         ทั้งนี้น้อง ๆ เยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  ตั้งแต่วันนี้ - 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร