th th
en

        เชียงใหม่ / 8 มีนาคม 2561 - องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "เปิดศูนย์ถ่ายทอด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการนำ วทน. เข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดย อพวช. ได้จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในชุด puzzling things  , กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเคลื่อนที่  และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เพื่อกระจายความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และผู้คนในชุมชน สู่การต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้กับประเทศไทยในอนาคต โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -9 มีนาคม 2561 ณ  ณ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 

 

Image Gallery

7589344923520800600
7589344971169800600
756260800600
7588916252969800600

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร