th th
en

299A4248 800x533

22 กรกฎาคม 2563 / อพวช. จัดงาน "Zero Waste Day" เพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดความตระหนักเรื่องการลดขยะภายในองค์กรและพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะให้เหลือศูนย์ให้กับบุคลากรของ อพวช. โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน ประธานคณะกรรมการ โครงการลดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) อพวช. ให้การต้อนรับ และนำชมบูธกิจกรรมให้ความรู้ภายในงาน ณ อพวช. พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

299A4275800x533
299A4248800x533
299A4207800x533
299A4201800x533
299A4196800x533
299A4189800x533
299A4172800x533
299A3971800x533
299A3961800x533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร